MUDr. Ivo Kašpárek

MUDr. Ivo Kašpárek

 • 2001 – promoce na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2001-2004 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • 2006 – Institut Klinické a Experimentální Medicíny
 • 2006 – Fakultní nemocnice v Motole
 • 2007-2010 – Ústřední vojenská nemocnice
 • 2011→ – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

MUDr. Petr Pěkný

MUDr. Štěpán Hlava

MUDr. Jaromír Tyburec

MUDr. Jaromír Tyburec

 • 1992 – promoce na 1. lékařské fakultě UK
 • 1992-1996 – interní oddělení NsP Kladno ve funkci sekund. lékaře, od roku 1995 samostatně provádím abdominální sonografii
 • 1995 – atestace z vnitřního lékařství 1. stupně
 • 1995→ – interní klinika 2. LK UK Praha, Endoskopické centrum
 • 1999 – atestace z vnitřního lékařství 2. stupně
 • 2000 – funkční licence č. 0 2096/80 pro esophagogastroduodenoskopii
 • 2000 – funkční licence č. 0 2097/80 pro abdominální sonografii
 • 2001 – funkční licence č. 03/0002/2001 pro kolonoskopii a endoskopickou polypektomii
 • 2001 – rozhodnutí ministerstva zdravotnictví č.j. 27029/06 pro výkon vnitřního lékařství
 • licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru vnitřního lékařství
 • licence Školitel lékařského výkonu F001 esophagogastroduodenologie, F002 kolonoskopie a metoda endokopické polypektomie, F005 další specializované terapeutické endoskopické metody, F006 endoskopická léčba stenoz jícnu, F008 abdominální ultrasonografie

© Copyright 2016–2022 Gastroambulance Praha s.r.o.